องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 19/05/2015, 22:09, ชม: 1,557 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 170/7 หมู่ที่ 4 ถนนศรีวโนภาสฯ – หมู่บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีพื้นที่อยู่ในเขตปกครองทั้งหมด 42 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ประมาณ 29 กิโลเมตร
อาณาเขตการปกครอง
– ทิศเหนือ ติดกับตำบลกะเฉดและตำบลสำนักทอง ( อำเภอเมืองระยอง )
– ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย ( ชายหาดสวนสน )
– ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลกะเฉด ( อำเภอเมืองระยอง )
– ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเพและตำบลตะพง ( อำเภอเมืองระยอง )องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 170/7 หมู่ที่ 4 ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 24460
โทรศัพท์ 038647505, 038647506
เว็ปไซต์ www.klaeng.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ