เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 20/05/2015, 12:53, ชม: 1,816 ครั้ง

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง

ประวัติหน่วยงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง
ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล โดยมีชื่อว่า “สุขาภิบาลทุ่งควายกิน” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2523 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ เป็นเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลควายกิน ตั้งอยู่ที่ 799 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เทศบาลตำบลทุ่งควายกินมีเนื้อที่ประมาณ 13.675 ตารางกิโลเมตร เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแกลง อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดระยองประมาณ 55 กิโลเมตรเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง

จำนวนประชากรเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,772 คน แยกเป็น
ชาย 3,305 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80
หญิง 3,467 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,411 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 502 คน/ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ทุ่งควายกิน
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.กองดิน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.คลองปูน และ อบต.ทุ่งควายกิน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทต.เมืองแกลง

สภาพสังคมเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง
ประชาชนในตำบลทุ่งควายกินสร้างที่อยู่อาศัยเป็นแบบชุมชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ทำการเกษตร ปลูกทุเรียน เงาะ มังคุด และถือว่าเป็นตำบลสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ หลายแห่ง ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
สถานที่ติดต่อเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง
ที่อยู่เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เลขที่ 799 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-668-469
โทรสาร : 038-669-353
เว็ปไซต์ www.tungkhwaikin.go.th
เฟสบุค เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ