เทศบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง

เทศบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 20/05/2015, 13:38, ชม: 2,027 ครั้ง

เทศบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ประวัติเทศบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง
เมืองงามนามบ้านค่าย เปรียบดั่งสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่คอยบอกเล่าเรื่องราวทั้งอดีตดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีซากหินสลักศิลปะขอมจึงสันนิษฐานได้ว่าอาณาจักขอมเป็นกลุ่มชนชาติแรกที่เข้ามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้ จนกระทั่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิรูปทางการเมืองการปกครองครั้งใหญ่ อันเป็นผลจาการเข้ามาของชาติตะวันตก บ้านค่ายจึงได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบ้านค่าย อยู่ในการปกครองของจังหวัดระยอง

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ลงในประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 60 ฉบับพิเศษ หน้า 30 และเปลี่ยนเปลงเขตสุขาภิบาลอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2516 ลงในประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 90 ตอนที่ 40 หน้า 1185 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบ้านค่ายเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตราบปัจจุบันเทศบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลบ้านค่ายตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดระยองประมาณ 11 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 2.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1637.5 ไร่ ปัจจุบันแบ่งการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน คือ หมู่1 หมู่ 2 บางส่วน หมู่ 6 ตำบลบ้านค่าย หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 6 ตำบลหนองละลอก ประกอบด้วยชุมชนบ้านโขด
คลอง ชุมชนบ้านคลองน้ำงู ชุมชนบ้านพาณีอุทิศและชุมชนบ้านสามแยก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก ทั้งนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนน้อย มีพิ้นที่ทางการเกษตรกรรมประมาณ 372 ไร่ กระจายอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล ซึ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ไม่อาจลบเลือนร่องรอยแห่งอดีตอันทรงคุณค่าที่ยังคงฝังรากลึกอยู่ในวิถี ทางแห่งการขับเคลื่อนสังคม ทุกสรรพชีวิตยังคงก้าวย่างไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ยืนหยัดไม่ล้มลงไปตามกระแสของวัฒนธรรมภายนอกที่คอยถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง

จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาชุมชน สายน้ำระยองไหลพาดผ่านใจกลางชุมชน ได้ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวจีนไหหลำ นานนับร้อยปีวัฒนธรรมดั้งเดิมยังคงได้รับการส่งผ่านจากอดีตสืบทอดสู่ ปัจจุบัน โดยมีศาลเจ้าพ่อหลวงเตี่ยไหหลำเป็นศูนย์รวมจิตใจของกลุ่มชาวจีน ผสมผสานกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น ที่ยังคงดำเนินชีวิตไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งกาลเวลาแต่ก็มิได้ละทิ้งวิถี ทางแห่งอดีตที่ยังรอคอยให้เข้าไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ของดินแดนแห่งความร่มเย็น เมืองงามนามบ้านค่าย

เพียงลัดเลาะไปตามถนนเทศบาล 2 ย่านชุมชนเรียงรายไปด้วยอาคารไม้สองชั้นอายุหลายสิบปี ร่องรอยของความงดงามแห่งวิถีทางการดำเนินชีวิตของผู้คนหลากหลายยุคสมัย แสงแดดยามอรุณรุ่งสัญญาณแห่งการเริ่มต้นวันใหม่ภาพคุณตา คุณยาย ตื่นแต่เช้าต้องตระเตรียมของไปทำบุญที่วัดไผ่ล้อม หลานตัวน้อยในชุดนักเรียนเครื่องแบบดูคุ้นตาพร้อมยกมือไหว้กล่าวคำสวัสดี ก่อนขับเคลื่อนจักรยานด้วยแรงถีบของเด็กน้อยมุ่งหน้าสู่โรงเรียนวัดไผ่ล้อม หนุ่มใหญ่เชื้อสายจีนตั้งเครื่องเซ่นบูชาบรรพบุรุษก่อนเริ่มการค้าขายของ เช้าวันใหม่ ภาพการเคลื่นไหวของทุกชีวิตลื่นไหลไปตามหนทางของตนเองอย่างไม่มีที่สินสุด

สถานที่ติดต่อเทศบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ที่อยู่เทศบาลตำบลบ้านค่าย 82/3 หมู่3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ 038-642513,038-642246
โทรสาร 038-642513 ถึง 102
เวปไซต์ www.bankhaicity.com
เฟสบุค เทศบาลตำบลบ้านค่าย ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ