เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 20/05/2015, 15:14, ชม: 2,122 ครั้ง

เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เทศบาลเมืองบ้านฉาง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลบ้านฉางเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2505 ตั้งอยู่บนที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาล บ้านฉาง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “เทศบาลตำบลบ้านฉาง” และวันที่ 10 มิถุนายน 2548 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล ตำบลบ้านฉาง เป็น “เทศบาลเมืองบ้านฉาง”

 
ความหมายตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลเมืองบ้านฉาง
ดวงตราเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประกอบด้วย ภูเขา 2 ยอด ธารน้ำตก ธงสามเหลี่ยม ฉางข้าวและช้าง โดยมีวงกลมล้อมรอบ 2 วง พร้อมกับข้อความเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งมีความหมายตามข้อสันนิษฐานและคำบอกเล่าของผู้อาวุโสในพื้นที่ว่า บ้านฉางดั้งเดิม มีการรวมตัวกันตั้งเป็นชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 150 ปี เหตุที่ชื่อ “บ้านฉาง” มาจาก
1. เดิมเป็น “ฉาง” เก็บพืชผลทางการเกษตรจำพวกน้ำมันยางและอื่น ๆ เพื่อนำไปส่งที่ท่าเรือบ้านฉาง
2. เดิมเป็นป่าดงดิบที่มีโขลง “ช้าง” จำนวนมาก ซึ่งต่อมาเรียกชื่อเพี้ยนไปเป็น “บ้านฉาง”
3. เดิมเรียก “บ้านสาง” เพราะเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดินทัพมาเมืองระยอง มาถึงที่แห่งนี้ในเวลารุ่งสางพอดีเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง
และในอำเภอนี้มี
ภูเขา 2 ยอด หมายถึง ยอดเขาชื่อ “เขานั่งยอง” หรือ “เขานางหย่อง” มีลักษณะคล้ายหน้าอกหญิงสาว
ธารน้ำตก หมายถึง ธารน้ำตกเล็ก ๆ ที่อยู่บนยอดเขาทั้งสองที่ไหลลงมาสู่เบื้องล่างตามธรรมชาติ
ธงสามเหลี่ยม หมายถึง สนามกอล์ฟที่ตั้งอยู่ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลถึง 3 แห่ง

สภาพทั่วไปเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง
เทศบาลเมืองบ้านฉาง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลบ้านฉางเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2505 ตั้งอยู่บนที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาล บ้านฉาง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “เทศบาลตำบลบ้านฉาง” และวันที่ 10 มิถุนายน 2548 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล ตำบลบ้านฉาง เป็น “เทศบาลเมืองบ้านฉาง” สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประกอบด้วย สภาพทั่วไปด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมืองการบริหาร ประกอบด้วย

อาณาเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทฟากใต้ตรง กม. 191 เลียบตามริมถนนสุขุมวิทฟากใต้ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรง กม.191.550 จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาโกรกตะแบก ด้านใต้ห่างจากศูนย์กลางถนนสุขุมวิท ตามแนวตั้งฉาก 500 เมตร จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถยนต์สายไปตำบลสำนักท้อน ฟากตะวันออกห่างจากศูนย์กลางถนนสุขุมวิท ระยะ 1,050 เมตร จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่บน เขาเนินกระปรอก และห่างจากศูนย์กลางถนนสุขุมวิท ตรง กม. 199.130 ตามแนวตั้งฉาก 1,000 เมตร

ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ผ่านถนนสุขุมวิท ตรง กม. 199.130 ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนสุขุมวิท ระยะ 2,000 เมตร

ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเข้าหมู่บ้านพลา ระยะ 40 เมตร และห่างจากศูนย์กลางถนนสุขุมวิท ตรง กม. 191 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 2,000 เมตร

ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นขนานกับถนนเข้าหมู่บ้านพลาไปทางทิศเหนือจนบรรจบหลักเขตที่ 1

สถานที่ติดต่อเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง เลขที่ 123/9-11 หมู่ 5, ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ 0-3869-5233-6
โทรสาร 0-3860-3255
เวปไซต์ banchangcity.go.th
เฟสบุค เทศบาลเมืองบ้านฉาง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ