ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 21/05/2015, 20:51, ชม: 2,533 ครั้ง

ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง องค์กรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริหารราชการ การบริการ การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง บนฐานธรรมมาภิบาล ที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทรา

สถานที่ติดต่อที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
ศาลากลางจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์. 02-222-222
โทรสาร. 02-222-222
เว็ปไซต์ rayong.dopa.go.thที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ