สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 23/05/2015, 23:22, ชม: 3,504 ครั้ง

สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประวัติสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง เดิมคือ โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 11 ย้ายจากจังหวัดตราดมาที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2524 และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2527 ได้ยุบโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 11 และงานการศึกษาผู้ใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบจังหวัดระยอง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง และย้ายจากสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง มาที่ทำการใหม่ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ตั้งมาจนถึงปัจจุบัน คือ 146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (ติดกับสนามกีฬาจังหวัดระยอง) ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 17 ไร่ นอกจากนี้ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยองปัจจุบันเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551

วิสัยทัศน์สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ประชากรในจังหวัดระยองได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืนสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทร 0-3861-7317 0-3861-6262 0-3861-6421
โทรสาร 0-3861-3662
เว็ปไซต์ rayong.nfe.go.th
เฟสบุค สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง กศน.ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ